Ayetel Kürsi duası fazileti ve sırları

Ayet-el Kürsi ya da Ayetel Kürsi, Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayetidir. Medine’de indirildiğine ve birçok fazileti olduğu inanılır. Ayetel Kürsi gün içerisinde de en çok okunan dualar arasındadır. Özellikle beş vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Hakkında rivayet edilenler hadisler nedeniyle büyük bir fazilete sahip olduğu kabul görür. Yüce Yaradan’a sığınmak, şerden korunmak gibi dua maksatlı okunduğunda faydaları, sırları, mucizeleri ve hikmetleri olduğu belirtilmektedir.

AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI, SIRLARI VE MUCİZELERİ NEDİR?

Ayetel Kürsi’nin Bakara Suresi’nin tevhid akidesini anlatan ayet olması sebebiyle okunması oldukça kıymetlidir. Ayetel Kürsi faydaları ve sırları da oldukça fazladır. Kürsî, Kur’an’da yer aldığı iki âyetin birinde Allah’a nisbet edilmiş ve O’nun kürsîsinin göklerle yeri kuşattığı belirtilmiştir. Bu âyete Âyetü’l-kürsî denilmiştir. Ayetel Kürsi okumanın faydaları, sırları, hikmetleri ve sevabı şu şekildedir:

AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Nazillili Muhammed Hakkı, Ayetel Kürsi’nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tesbit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir.

Genellikle bu isimler ya Âyetü’l-kürsî’nin fazileti (a‘zamü’l-âyât, seyyidetü âyi’l-Kur’ân, efdalü âyi’l-Kur’ân, eşrefü âyi’l-Kur’ân) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü’t-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (el-âyetü’l-hâfıza, el-âyetü’d-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Ayetel Kürsi duası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından “Ayetlerin Efendisi” olarak değerlendirilmiştir. Ayetel Kürsi duasının, okuyan kişiyi kazadan, beladan, hastalıktan ve türlü türlü kötülüklerden koruduğuna inanılır. Ayetel Kürsi fazileti de saymakla bitmez. İşte, Ayetel Kürsi’nin faziletleri;

Ayetel Kürsi okunuşu sadece farz namazlarından sonra değil; gün içerisinde sık sık tekrarlanmalıdır. Namaz dışında da en çok okunan ayetler arasında yer alır.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Ayetel Kursi duasının Türkçe – Arapça okunuşu, yazılışı ve faziletleri hakkında bilgiler için TIKLAYINIZ