Çin’in Orta Kesimindeki Tarih Öncesi Bölgede Taştan Silahlar Ortaya Çıkarıldı

CHANGSHA, 25 Mart (Xinhua) — Dongting Gölü’nün bulunduğu ovanın kuzeybatısında yer alan Sunjiagang alanının tarihi, Neolitik Çağ’ın sonlarından erken Xia Hanedanlığı dönemine kadar (yaklaşık M.Ö. 2070-1600) uzanıyor.

Lixian ilçesindeki Sunjiagang bölgesinde bulunan taştan silahlar arasında mızrak ve oklar da var. Enstitüde araştırma görevlisi olan Zhao Yafeng, bu eski eserlerin, bu bölgedeki farklı toplumlar arasındaki ilişkinin nispeten gergin olabileceğine ve şiddetli çatışmalar veya savaşların meydana geldiğine işaret ettiğini ifade etti. Son yapılan arkeolojik kazılarda ayrıca, Sunjiagang bölgesinde, konut mimarisinin daha basit bir biçimi olan yeni bir konut biçimi de ortaya çıkarıldı.

Zhao’ya göre, Sunjiagang bölgesindeki arkeolojik kazı ve araştırmalar Liyang Ovası ve Dongting Gölü bölgesindeki tarih öncesi kültürün anlaşılmasını büyük ölçüde zenginleştirirken, tüm Dongting Gölü bölgesindeki Neolitik Çağ’ın sonlarından erken Xia Hanedanlığı dönemine kadarki sosyal yaşamı anlamak için de yeni arkeolojik veriler sağladı.