Veteriner tabiplerden ‘maymun çiçeği’ açıklaması

Türk Veteriner Tabipleri Birliği (TVHB) Merkez Kurulu Lideri Ali Eroğlu, birtakım ülkelerde yaygınlaşma belirtisi gösteren maymun çiçeği (monkeypox) isimli virüse ait açıklama yaptı. 

Maymun çiçeği virüsününhayvanlardan insanlara geçen zoonotik viral bir hastalık olduğunu kaydeden Eroğlu, virüsün yaban hayatında maymun ve sincap olmak üzere yalnızca iki hayvandan izole edildiğine dikkati çekti. Eroğlu, bu hastalıkta muhakkak bir hayvan tipinin rezervuar (taşıyıcı) olarak rolünün hala belirlenemediğini vurguladı.

Eroğlu, maymun çiçeği kuşkusu olan hayvanları muayene ederken dikkat edilmesi gereken konulara değinerek, bu kapsamda veteriner doktorlarca el hijyeni, şahsî hami ekipmanlar kullanılması, kontamine gereçlerin dezenfektanlarla uygun biçimde imha edilmesi, hayvanların bulunduğu etrafın uygun dezenfektanlar ile temizlenmesi, mümkünse tek kullanımlık kıyafet kullanılması yahut kullanılanların uygun dezenfektanlar ile temizlenmesi üzere temel biyogüvenlik kurallarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

KÖPEK YAHUT KEDİLERDE HİÇBİR HADİSE BİLDİRİLMEDİ

Bugüne kadar köpeklerde yahut kedilerde hiçbir olay bildirilmediğini belirten Eroğlu, “Duyarlı konakçı aralığı hala bilinmediği için kuşkulu hayvanlara dikkatli yaklaşılmalıdır. Yaban hayvanlarının, bilhassa kemiriciler, sincapgillerin, evcil hayvan olarak beslenmesi yahut dokunulması hastalık bulaşmasında risk oluşturduğu için bu hayvanların hayat ortamlarından alınmaması ve temas edilmemesi gerekmektedir. Yaban hayatı araştırıcıları, yaban hayatı ile ilgilenen veteriner doktorlar ve kuşkulu hayvanlara temas eden bireyler risk altındadır” değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı ile maymun çiçeği virüsünün birbirinden farklı olduğuna dikkati çekti.

“ABD’DE MAYMUN ÇİÇEĞİNE KARŞI RUHSATLI AŞI BULUNMAKTADIR”

Eroğlu, maymun çiçeğinin beşerden beşere bulaşmasının, yüz yüze ciltteki lezyonlarla yakın temas, teneffüs damlacıkları dahil beden sıvıları, yatak örtüleri üzere kontamine gereçlerle olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Günümüzde ABD’de maymun çiçeğine karşı ruhsatlı aşı bulunmaktadır. Yaban hayvanlarının ömür alanlarına girilmesi, onların hayat alanlarının bozulması, avlanması üzere insan ve yaban hayvanlarının temasları arttıkça yaban hayvanlarında bulunan birçok bilinmeyen ve yeni hastalık insanlara bulaşmaktadır. Maymun çiçeği Hastalığı ile bir sefer daha zoonotik hastalıkların toplum sıhhatini tehdit ettiği ve global tehlike oluşturduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.”

Zoonotik hastalıklarla çabada en tesirli yolun “tek sağlık” yaklaşımı olduğuna işaret eden Eroğlu, “Sektörler ortasında ağır iş birliği yapılmasını sağlayan Hastalık Denetim ve Tedbire Merkezi (CDC) gibisi bir yapılanmaya ülkemizin muhtaçlığı var. Bu maksatla direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Denetim ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.